سبد خرید خالی است.
مقالات

ترس از دست دادنها!

ترس از دست دادنها!


ما وقتی در حال از دست دادن چیزی هستیم به آن "چنگ" میزنیم؛ چون میخواهیم از دستش ندهیم؛ ما نمیتوانیم بپذیریم که در طبیعت هم طبق فصلها این روال وجود دارد؛ در چرخش زندگی ما هم همینطور است "امروز میوه میدهد بعد خراب میشود و دوباره میوه میدهد"؛ همینطور آنچه که در درون ما هم هست این اتفاق می افتد!!!
ما زمانیکه در بحران از دست دادنها قرار میگیریم شاید لازم است که "جهت" را عوض کنیم، ولی زمانیکه میترسیم به همان اندازه که ترسیدیم از دست هم میدهیم؛ شما اگر یک ظرفی داشته باشید با دهانه گشاد و یک ظرف با دهانه کوچک کدام یکی میتواند آب باران را زودتر جمع کند؟؟؟ همه چیزها زمانی در زندگی ما وارد میشوند که دهانه ظرفیتمان را بزرگ کنیم چون وقتی دهانه ظرفیت و پذیرش را کوچک کنیم "ورود برکت، ثروت، فراوانی، نعمت، عشق، خوبیها..." هم با مشکل مواجه میشود!!! 
شاید لازم باشد اولویتهای زندگیتان را تغییر بدهید تا آن کیفیتها به زندگیتان برگردد!!!
همه نمیتوانند روی موج زندگی سوار شوند و به ساحل امن برسند چون خیلی از آدمها تفکرشان روی این بنا شده که "چطوری اینکار را بکنم و چطوری اینکار را نکنم؟"؛ چون وقتی در شرایط سخت زندگی قرار میگیریم انتخاب با ماست میتوانیم برویم "روی موج" و حرکت کنیم تا جهان هم نتیجه حرکت را به ما برگرداند؛ میتوانید راه برعکس را انتخاب کنید؛ دنیا به همان اندازه که بخشنده است به همان اندازه هم میتواند بی رحم باشد و این بی رحمی زمانی اتفاق میوفتد که "خودتان با خودتان بی رحم باشید"!!!
و اینها تماما چیزیست که در درون ما میگذرد؛ وقتی ما همیشه از جهان "طلبکاریم" و فکر میکنیم هیچ "بدهی" به جهان نداریم؛ جهان خودش طلبش را میگیرد و وقتی ما هر چیزی را به انحصار خودمان دربیاوریم از دستش میدهیم به شکلهای مختلف!!!
آدمهایی که از عالم و آدم طلبکارند از "پدر، مادر، همسر، فرزند...." کمترین خیر و برکت در زندگیشان می آید با "قدر نشناسی "!!! پس قدر داشته هایتان را بدانید و ترس از دادنشان را نداشته باشید.


سوده هروی
✅اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشید، ما به شما : 
🔺دوره جذابیت درونی
🔺دوره عزت نفس تا اعتماد به نفس
🔺دوره جدایی تا تعالی 
را پیشنهاد میکنیم.ارسال نظر
captcha
captcha