سبد خرید خالی است.
مقالات

جدایی درد انکارناپذیر!

جدایی درد انکارناپذیر!


هر آدمی وقتیکه در شُرف "جداییست"؛ وقتی در شرایط سختِ "طلاق" است و در حال جدا شدن است؛ این به معنی  نیست که آنها آدمهای "ناتوانی" هستند؛ و یا آدمهای "ضعیفی" هستند!!! هر کسی "طلاق، جدایی" برایش سخت و دردناک است؛ مثلِ "کَنده" شدن میماند؛ چون شما بخشی از آن آدم را که حامل چیزهایی ازش بودید و بخشی از خودتان را هم به آن رابطه بخشیده بودید!!! پس طبیعیست که احساس "خلاء" کنید و ترس از تنها ماندن یکی از ترسهای بسیار طبیعی در این زمینه است. و اینکه آن رابطه "عزت نفستان" را هم زخمی کرده؛ اینکه احساس "تحقیر" شدن میکنید و تمام اینها یعنی به کمک نیاز دارید!!! و اگر نخواهید کمک بگیرید شاید این ترسها و دردها بیشتر شود و زمان برگشتن به زندگی طولانی تر شود.
ما باید این را از ذهنمان کاملا حذف کنیم که بعضی چیزها برای بعضیها دردناک نیست و فقط برای ماست که "دردناک است"!؛ جدایی برای همه دردناک است حتی اگر توافقی باشد حتی اگر تحقیر نشده باشید؛ خود "جدایی"، خود "مطلقه" بودن و یا مردی هستم که زنم را طلاق داده ام و یا آدمی هستم که بارها جداییها را تحمل کرده ام و زندگیهایی را که داخلش بودم و جدا شدم در اینجا "خودِ درونِ من" به من میگوید:"تو آدم لایقی نیستی وگرنه دیگران ترکت نمیکردند"؛ بنابراین یکسری حرفها را خودمان باعث زدنش به خودمان میشویم!!! 
این یک واقعیت است که در تمام دنیا حتی آدمهای بزرگ هم با این مسئله دست به گریبان بودند آن هم "افسردگی بعد از جداییست"!!! این یک فرایندیست که حتی از لحاظ جسمی، حتی در بُعدِ کاری ما را آزار میدهد؛ بعضیها کاراکترهای قویتری دارند و میتوانند با موضوع "یک مقدار کمی بهتر جلو بروند" اما بعضیها در روند این فرایند از زمان جدایی تا زمانی که بتوانند به زندگی عادیشان ادامه بدهند را با کمک از دیگران میتوانند "تسهیل و تسریع" کنند!!!
غم و غصه زندگی ما را پرورش نمیدهد؛ مگر زندگی چقدر است؟! این زندگی خیلی کوتاه تر از آنست که یک لحظه برگردید و به ده سال اخیر نگاه کنید ببینید چقدر سریع گذشت که حالا بخواهید "سالهایی از زندگیتان را صرف یک رابطه ناموفقی که تمام هم شده بگذارید"!!! 
یک ادم عادی نیاز به تغذیه شدن خیلی قوی در طول روز ندارد اما وقتی کسی پایش میشکند میگویند قلم برایش بپذید، تقویتش کنید... پس آن کس هم که مریض است نیاز به تقویت دارد؛ زمانی هم که ما در رابطه ای "جدا میشویم، ترک میشویم، طرد میشویم..." این اتفاق در روح و روان ما می افتد و روح ما نیاز به تقویت شدن برای ادامه زندگی دارد!!!


سوده هروی
✅اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشید، ما به شما : 
🔺دوره جذابیت درونی
🔺دوره عزت نفس تا اعتماد به نفس
🔺دوره از جدایی تا تعالی 
را پیشنهاد میکنیم.



ارسال نظر
captcha
captcha